Bezpečnost

Zumbu cvičíme pro radost, nechceme si ublížit a proto respektujme schopnosti a možnosti vlastního těla. Myslete na to, že každý má svou hranici jinde!!!

Každý je zodpovědný sám za sebe. Zumba fitness ani její certifikovaní instruktoři v žádném případě nepřebírají zodpovědnost za jakékoliv zranění způsobené na hodinách Zumby.

Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem činnosti ( v případě, že ji lékař povolí).

V případě, že si nejste jisti svým zdravotním stavem či máte jakýkoliv zdravotní problém, raději se před první hodinou poraďte se svým lékařem, zda je pro vás Zumba vhodná.

Osobám mladším 18ti let je účast na lekcích dovolená  v doprovodu a na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby. Pohyb dětí v prostorech konání lekce je výlučně na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá účastník. Účastník lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.

Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.